Gobierno Vasco

ORDEZKARITZA ORGANO GORENA

Zereginak

Ordezkaritza Organo Gorenaren zereginak Euskal Eskola Publikoaren Legeak 31.2. artikuluan finkatzen dituenak izango dira:

a)Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua (IHP), Antolamendurako eta Funtzionamendurako Araudia (AFA) eta Kudeaketa Proiektua (KP) onartzea, betetzen direla ziurtatzea eta ebaluazioa egitea, Euskal Eskola Publikoaren Legearen 28.3 artikuluan finkatutakoari jarraiki.
b)Ikastetxearen urteko plana onartzea, Euskal Eskola Publikoaren 35.2.a) artikuluan finkatutakoari kalterik eragin gabe.
c)Irakasleen prestakuntzarako eta birziklapenerako jarduera programa, eskolaz kanpoko jardueren plana eta urteko kudeaketa plana onartzea. Aldiro aldiro egin beharreko jarraipena eta ebaluazioa bere gain hartzea.
d)Ikastetxearen urteko memoria onartzea.
e)Zuzendaria aukeratzea, eta aurretik zuzendariak izendatutako kide bakarreko organoetarako gainerako proposamenak hezkuntzaadministrazioari jakinaraztea, izendapena egin dezan. Zuzendariaren izendapena atzera botatzeko proposatzea, horretarako arrazoirik izanez gero, edo etetea. Horretarako, Eskola Kontseiluak dagokion erabakia hartu beharko du, kideen bi hereneko gehiengoarekin.
f)Ikasleak ikastetxean onartu ala ez erabakitzea, horretarako indarrean dauden arauei jarraiki.
g)Ikasleen arteko arazoak konpontzea eta horretarako dauden zigorrak ezartzea, ikasleen eskubideen eta betebeharren araudiaren arabera.
h)Beste zenbait ikastetxerekin, kultur eta hezkuntza xedeetarako lankidetzaharremanak finkatzea.
i)Ikastetxeko instalazioen eta ekipamenduaren berrikuntza sustatzea, eta instalazioak eta ekipamendua zaintzen direla kontrolatzea.
j)Ikastetxearen jarduera orokorra gainbegiratzea, administrazioari eta irakaskuntzari dagokienez (eskolaegutegia, aurrekontuak…).k) Hezkuntzaadministrazioari ikastetxearen izendapena edo aldaketak proposatzea.
l)Eskola Kontseiluan sortzen diren hutsuneak betetzeko prozedura aukeratzea, ordezkorik ez dagoelako hutsune horiek betetzen ez direnean, kontseilua zatika berritzeko garaia iritsi arte itxoin gabe.
m)Eskola Kontseiluaren jarduera eta funtzionamendua ebaluatzea.
n)Lege horrek, beste edozein arauk eta ikastetxearen antolamendu eta funtzionamendurako araudiak ematen dion edozein eskumen.


 

 

 

 

 

   

ABIZENAK ETA IZENA

KARGU EDO/ETA ORDEZKARITZA

 

APELLIDOS Y NOMBRE

CARGO Y /O REPRESENTANTE

 

Kneisz Fischer, Michael

Guraso

 

López Mtnez de Guereñu, Maria

Guraso

 

Urbizu Azazeta, Fernando

Guraso

 

Ortiz de Urbina Estivariz, Kepa Koldo

Guraso

 

Gutiérrez Cabello, Virgnia

Guraso

 

Antón Goñi, Mónica

IGEko ordezkaria

 

De La Lama Mañueco, Idoia

Guraso

 

Arregi Martínez, Ana

Guraso

 

Irazu Sopena, Gorka

Guraso

 

Pérez de Landazabal Berganzo, Elena

Guraso

 

Gálvez Lavín, Nerea

Guraso

 

Fernández Santos, Mikel

Ikaslea

 

Egino Arroyo, Gorka

Ikaslea

 

Abbassi Abbassi, Hayat

Ikaslea

 

Glez de Durana Ortiz de Landaluze, Xabier

Ikaslea

 

García Fernández; Miren  Mertxe

Irakaslea ez den langilea

 

Sáez de Ibarra Beamurgia, Amagoia

Udaletxeko Ordezk/Durana

 

Kintana Agirre, Rarkel

Irakaslea

 

Pérez Molina, Maribi

Irakaslea

 

Arroitajauregi Egaña, Miren

Irakaslea

 

Ilincheta Larrera, Leire

Irakaslea

 

San Torcuato Imaz, Belen

Irakaslea

 

Pedrosa Ansotegui, Raquel

Irakaslea

 

Zaldibar Montoya, Alfredo

Irakaslea

 

Madorrán Burgui, Xabier

Irakaslea

 

Domezain del Campo, Jorge

Irakaslea

 

Santamaría San Román, Rakel

Irakaslea

 

Montón Quintana, María

HH eta Lhko ikasketaburua

 

Larrañaga Galdos, Jaione

Idazkaria

 

Díez Martínez, Begoña

Lehendakaria

 

30

30

 

 

© IKASBIDEA IKASTOLA IPI
Telefonoa: 945299517 | Fax: 945299648 | 010012aa@hezkuntza.net zuzendaritza@ikasbidea.net